Mopedgarage

Mopeder får ej förvaras i eller i närheten av byggnad där boende vistas enligt gällande myndighetskrav utan endast på kommunal gata. D.v.s ej i hästskon eller framför portarna i höghusen 1-5. 

 

Föreningen har ett Mopedgarage. Nyckel lämnas ut mot en deposition på 500kr.
 

Övre garageplan samt mopedgarage