Föreningslokal

I och med ombyggnaden av innergården samt byte av entre-dörrar, så kommer föreninglokalen att användas av entreprenören från och med Måndag den 21 Maj 2018.

Lokalen kommer därför att vara stängd till dess arbetet är klart, dvs troligen resten av året.