Högnäsbladet

Högnäsbladet är föreningens informationsblad. Det utkommer ett antal gånger per år och delas ut till alla boende i föreningen.  Det går förståss också bra att ladda ned och läsa Högnsäbladet via denna sida...