Här kan du läsa om pågående projekt och ombyggnader.

Byte av entré och källarportar

Vi kommer att byta samtliga entré portar och källardörrar under hösten/vintern2018/2019 med start i slutet av December.

Byte av tak, Högnäsvägen 6-12 

På grund av ett läckage, håller vi nu på att byta takbeläggning på fastigheten Högnäsvägen 6-12. Arbetet beräknas vara klart i mitten av Juli 2019.