Här kan du läsa om pågående projekt och ombyggnader.

Renovering av Hissar

Hissarna på Högnäsvägen 1 och 5 är i behov av renovering. Arbetet pågår och beräknas vara klart v20 2021.