Stadgar

Föreningens stadgar innehåller dina rättigheter och skyldigheter som medlem i bostadsrättsföreningen Stornäset 4. De senast antgna stadgarna kan du ladda ned här.

Du bör även läsa föreningens trivselregler.