Stadgar

Föreningens stadgar innehåller dina rättigheter och skyldigheter som medlem i bostadsrättsföreningen Stornäset 4. De senast antgna stadgarna kan du ladda ned här.

Du bör även läsa föreningens trivselregler.


 

Stadgar BRF Stornäset 4
Föreningens stadgar
Stadgar_BRF_Stornaset_4_20180915.pdf (5.17MB)
Stadgar BRF Stornäset 4
Föreningens stadgar
Stadgar_BRF_Stornaset_4_20180915.pdf (5.17MB)