Genomförda projekt och renoveringar

Sedan föreningen bildades har ett antal renoveringar utförts. Nedan listar vi några av de större projekt som genomförts.


2021

 • Renovering av hissar (nya korgar samt maskineri) Högnäsvägen 1 och 5.

2019

 • Byte av samtliga entrédörrar och källardörrar.
 • Reparation och byte av taket på Högnäsvägen 6-12.

2018

 

2017

 • Tilläggsisolering av vindar i energibesparingssyfte, Högnäsvägen 6-12 och 7-17. 


2016

 • Byte av de sista balkongfronterna på låghusen klart. Nu har vi både snygga fasader och balkonger.
 • Målning av garageportar klar.
 • Byte av samtliga mekaniska lås.

2015

 • Fasadrenovering av låghusen (Högnäsvägen 6-12 och 7-17) genomförd. Balkongfronter bytta på Högnäsvägen 7-17, resterande fronter byts våren 2016.
 • Nytt passagesystem och tvättstugebokningssystem. Vi har nu gått över till ett elektroniskt system med taggar för dörröppning och tvättstugebokning. Alla trappuppgångar har fått en elektronisk infotavla.
 • Ny ytterbelysning. Samtliga armaturer för ytterbelysning har bytts till lågenergi dito.
 • Tilläggsisolering av garagetak och målning av ytterväggar på garagen. Målning av garagedörrar kommer att ske när temperaturen tillåter (dvs framåt våren).
 • Båda tvättstugorna har utrustats med moderna torkskåp.

 

2014

 

 •  Byte av samtliga fönster i föreningens lägenheter och lokaler

 

2013

 

 •   Målning och byte av belysningsarmaturer i samtliga trapphus i föreningen
 • Byte av trappregister. Nya dörrskyltar på samtliga lägenheter.

  

2012

 

 •  Renovering och uppfräschning av lekplatsen.
 • Installation av fast installerad grill i anslutning till leplatsen.

 

2011

 

 •  Renovering av föreningens två tvättstugor. Målning samt nya vitvaror

 

2010

 

 •  Byte av belysning i källare
 • Byte av värmeväxlare i låghusdelen

 

2009

 

 •  Byte till säkerhetsdörrar i samtliga lägenheter i föreningen

 

2006

 

 •    Uppfräschning av samtliga garage, målning samt byte av lås

 

   2005

 • Renovering av samtliga balkonger i låghusdelen
 • Ny undercentral för värme, Högnäsvägen 1, 5

2002

 • Stambyte i föreningens fastighet, Högnäsvägen 1-17 samt 6-12.
 • Renovering av badrum i samband med stambyte

2000

 • Nytt låssystem i fastigheten
 • Renovering av hissar i Högnäsvägen 1, 5