Kabel-TV och Bredband

  • Bredband

Föreningen har ett gruppavtal med Ownit där varje lägenhet har en fiberanslutning med hastigheten 500-1000 Mbit/sek för upp och nedladdning.

Vid fel, kontakta Ownit-kundservice.


  • Kabel-TV

Föreningen har även ett gruppavtal med ComHem för distribution av kabel-tv. Avtalet gäller både ett analogt utbud med det det obligatoriska utbudet  från SVT och TV4, samt ett antal extra kanaler (TV3, TV5, TV6, TV7, TV8, TV9, TV10 och TV11 med flera) samt ett digitalt kanalutbud (betecknat Digital TV-Bas 2018). Se ComHems hemsida gör innehåll.

Vid fel kontakta ComHem. Information finns även i varje portuppgång.


Avgiften för Bredband och Kabel-TV är obligatorisk för alla boende i föreningen i och med att vi har gruppavtal,  men den specificeras separat på avgifts/hyresavierna för att visa kostnaden per lägenhet.