Sophantering

Hushållssopor

För att minska sophanteringskostnaderna har föreningen bytt ut de vanliga sopnedkasten i trappuppgångarna mot en central hantering via Molok djupbehållare. 

Det finns även behållare för returpapper på området.

Grovopor

Grovsopor kan lämnas i bunkern på garageplan mellan Högnäsvägen 5-7 

Det är inte tillåtet att kasta gamla TV-apparater, datorer, kaffebryggare etc. i utrymmet avsett för grovsopor. Alla el-sopor ska lämnas in på:

SÖRAB:s återvinningscentral 
Förrådsvägen 17, Stockby 
SÖRABs huvudkontor tel 505 804 00

Öppettider 
Måndag 12.00 - 20.00 
Onsdag 12.00 - 20.00 
Torsdag 12.00 - 20.00 
Lördag 09.00 - 16.00

Vid andra tider hänvisas Lidingöborna till någon av Sörabs övriga återvinningscentraler som finns i Sundbyberg, Järfälla, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna

 

Grovsoprummet.