Lokaler i föreningen.

Föreningen har några lokaler i fastigheten för uthyrning. Dessa är i 1:a hand avsedda för medlemmar och hyresgäster men kan även hyras ut till utomstående.

Mer info om föreningens köer hittar du här.