Information för nya medlemmar 

Välkommen till BRF Stornäset 4

Till Dig som är nyinflyttad 

Den här foldern riktar sig i första hand till nyinflyttade i vår bostadsrättsförening. 
Här finns information om viktiga saker som alla boende skall känna till. 

Styrelsen informerar även under året i Högnäsbladet som produceras cirka fyra gånger om året och delas ut till alla i deras brevlådor. 


Att bo i bostadsrättsföreningen Stornäset 4 (läs stadgarna)

Föreningen består av 135 lägenheter, varav cirka 13 lägenheter fortfarande är hyresrätter. 

Lidingö kommun äger några lägenheter som upplåts med hyresrätt. 

Husen/lägenheterna ägs gemensamt av föreningens medlemmar. Du som medlem har köpt en nyttjanderätt till din lägenhet. Du ansvarar själv för underhåll och skötsel av   lägenheten, samt tillhörande källarförråd. 

Föreningens medlemmar ansvarar tillsammans för tvättstugor fritidslokal, trapphus, grönområden m.m. Vi har alltså ett alltså ett ansvar gentemot varandra för att respektive utrymmen sköts om på ett bra sätt. 

Överlåtelse

Överlåtelse av bostadsrätt skall anmälas till styrelsen när försäljningen är klar. Den tillträdande ägaren skall då godkännas avstyrelsen. Du kan anlita valfri mäklare, men kontakta gärna styrelsen i tid då det är mycket som skall ordnas. Uppsägningen eller byte av hyresrätt anmäls och skall godkännas av styrelsen. 

Uthyrning i 2:a hand

Om Du vill hyra ut din lägenhet i andra hand måste Du ha tillstånd av styrelsen. Det gäller både för bostadsrätt och hyresrätt. Uthyrning under begränsad tid (högst ett år i taget) medges normalt om det finns beaktansvärda skäl, t.ex. värnpliktstjänstgöring, studier eller arbete på annan ort. Enligt föreningens stadgar så tar vi ut en avgift motsvarande 10% av ett prisbasbelopp per år av den som hyr ut sin lägenhet i 2:a hand.

Årsavgift

Varje månad eller kvartal betalar Du en avgift till föreningen. Den heter ”årsavgift” och den fastställs av styrelsen. Den skall täcka din del av alla de gemensamma kostnader som föreningen har för fastigheten. Du betalar en avgift som står i relation till övriga lägenheter enligt den ekonomiska planen. De största kostnaderna är; fjärrvärme och räntor och avgifter på föreningens lån, övriga kostnadsposter är fastighetsskötsel, sophämtning, reparationer och underhåll, försäkringar etc. 

Vilken försäkring behöver jag som medlem? 

Vi har en fastighetsförsäkring vilken i regel omfattar ansvar för skador på fastigheten förorsakade av utströmmande ledningsvatten, brand och inbrott. Du som medlem bör dock känna till att föreningens fastighetsförsäkring inte reglerar skador på egen egendom (medlemmens), som t.ex på egen bekostad inredning. Om t.ex utströmmande vatten skadar dina möbler så betalas inte dessa skador av föreningens fastighetsförsäkring. Du bör således teckna en egen hemförsäkring (med bostadsrättstillägg) så att din lägenhet har ett fullgott skydd, kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera att du har fullgott skydd (tänk på att kontrollera detta varje år, eftersom ni kanske har investerat i ny inredning). 


Vilka kostnader och intäkter har vår bostadsrättsförening? 

Uppgifter om vilka kostnader som vår förening har, kan du läsa i bostadsrättsföreningens årsredovisning. Hur det har gått ekonomiskt med föreningens ekonomi, dvs det senaste årets resultat, kan du se i resultaträkningen. Det är en redovisning av samtliga intäkter och kostnader som föreningen har haft under räkenskapsåret.

Vad kan vi spara på avseende kostnader? 

Stora kostnader är bl.a värmekostnader samt vatten underhåll och reparationer. 

Disk, bad och tvätt förbrukar mycket värme gör dessa arbetsuppgifter så effektivt som möjligt (ex.vis diska ej med rinnande vatten). 

Vänligen var aktsam om föreningens egendom, städa och håll rent i trappuppgångar och gemensamhetsutrymmen (tvättstuga etc).

Gemensamma städdagar 

För allas trevnad här vi infört städdagar då vi alla, bör/skall vara med och snygga till i parken och området runt våra hus samt i gemensamhetsutrymmen. Vi uppmanar därför alla att ställa upp på dessa dagar, kan man inte någon gång finns fler tillfällen. Hjälp oss att hålla rent och snyggt i vår förening.


Föreningsexpedition

Bostadsrättsföreningens expedition finns på Högnäsvägen 5 nb, ingång förbi tvättstugan. Där i föreningens brevlåda kan du lämna meddelanden, förslag och synpunkter.

Styrelsens sammansättning finns anslaget i portarna samt här


Vi hoppas att Du skall trivas i vår förening! 
Med vänliga hälsningar 
Styrelsen