Trivselregler

Vad vi skall tänka på för att vi och våra grannar ska trivas. Du bör uppträda mot dina grannar som du själv vill bli bemött.

Kom gärna med egna förslag om hur vi ska trivas bättre i vår förening. 

 

Tänk på följande:

 • Det är inte tillåtet att grilla på balkongen.
 • Hundar får inte rastas på gården.
 • Du får inte köra bilar eller andra motorfordon på vår väg ”runt lekplatsen” i annat  ärende än undantagsfall ex.vis egen flyttning.
 • Parkera inte bilen på lokalgatan, d.v.s. i hästskon. Bilar som parkeras kan komma att bötfällas av vårt inhyrda parkeringsbolag.
 • Störande arbete, som t.ex. bilning eller omfattande borrning i betong får bara ske mellan kl 8.00 och kl 17.00 vardagar. Andra mindre störande arbeten är tillåtna efter kl 8.00 och före kl 19.00 vardagar eller efter kl 10.00 och före kl 16.00 lördag/söndag
 • Du får inte ansluta en köksfläkt till utsugskanal, då sprids nämligen matoset till grannarna. En kolfilterfläkt går däremot bra.
 • Skaka inte mattor på balkong eller från fönster, använd piskställning som finns på utsidan av huset.
 • Det är inte tillåtet att ha saker i farstun (brandskyddsregler)
 • Du får inte använda tvättstugan utanför tidsschemat för bokning eller lämna tvättstugan ostädad.
  Vidare rekommenderas sänkt volym efter klockan 22.00 på kvällen, tänk på att det är lyhört i våra fastigheter och ha respekt för dina grannars frid. Meddela gärna grannar om Ni skall ha fest så det inte kommer som en överraskning. 
   
  Fullständiga trivselregler kan du ladda ned här.