Styrelse och Valberedning

Styrelse

Föreningens styrelse och valberedning väljs på föreningsstämman. 

Vid år 2024 års stämma valdes följande personer att ingå i styrelsen.

  • Tarek Arafa, ordförande
  • Jan Carlquist, kassör
  • Sema Jouini, ledamot
  • Robin Larsson, ledamot
  • Katarina Wåhl, ledamot
  • Oliver Ström Bäverlind, ledamot


Valberedning

  • Lars Jensen, sammankallande
  • Peter Rosen