Styrelse och Valberedning

Styrelse

Föreningens styrelse och valberedning väljs på föreningsstämman. 

Vid år 2020 års stämma valdes följande personer att ingå i styrelsen.

  • Lars Jensen, ordförande
  • Jan Carlquit, kassör
  • Peter Ekberg, ledamot
  • Sema Jouini, ledamot
  • Gabriel Jalaho, ledamot
  • Peter Rosén, ledamot


Valberedning

  • Olle Holmström, sammankallande
  • Eva Lundberg