Styrelse och Valberedning

Styrelse

Föreningens styrelse och valberedning väljs på föreningsstämman. 

Vid år 2017 års stämma valdes följande personer att ingå i styrelsen.

 • Lars Jensen, ordförande
  Jan Carlquist, kassör, ledarmot
  Selma Jouini, ledarmot
  Peter Ekberg, ledarmot
  Florence Lager, ledarmot
  David Lundmark, ledarmot

 


Valberedning

 

 • Olle Holmström, sammankallande
  Eva Lundberg