Regler för 2:a handsuthyrning.

Om Du vill hyra ut din lägenhet i andra hand måste Du ha tillstånd av styrelsen. Det gäller både för bostadsrätt och hyresrätt. Uthyrning under begränsad tid (högst ett år i taget) medges normalt om det finns beaktansvärda skäl, t.ex. värnpliktstjänstgöring, studier eller arbete på annan ort. 

Mer info samt blanketter för ansökan om andrahandsupplåtelse hittar du via dessa länkar till  Fastighetsägarna.

Info om andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning