Regler för 2:a handsuthyrning.

Om Du vill hyra ut din lägenhet i andra hand måste Du ha tillstånd av styrelsen. Det gäller både för bostadsrätt och hyresrätt. Uthyrning under begränsad tid (högst ett år i taget) medges normalt om det finns beaktansvärda skäl, t.ex. värnpliktstjänstgöring, studier eller arbete på annan ort. 

Föreningen tar ut en avgift på 10% av ett prisbasbelopp per år av den som hyr ut sin lägenhet i 2:a hand.

Mer info samt blanketter för ansökan om andrahandsupplåtelse hittar du via dessa länkar till  Fastighetsägarna.

Info om andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning