Reparationer och ombyggnad av din lägenhet.

Alla större ombyggnader måste godkännas av styrelsen. 

Du får inte ansluta en köksfläkt till utsugskanal, då sprids nämligen matoset till grannarna. En kolfilterfläkt går däremot bra.